Wiedza, bezpieczeństwo i estetyka pracy

Montaż, zmiany i obowiązkowe kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych o których mowa w ust.1 pkt. 1 lit.C, pkt 2, pkt 6 oraz ust 1B mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.

Ustawa z 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne ( DZ.U 2006 Nr. 89 poz.625) 

Strona główna / logo/ elektro-systemy.pl

Pomiary i serwis

Pomiary i serwis

miejsce na krótki opis możliwości i specyfikacji danej usługi…

ELEKTRO-SYSTEMY.PL