Wiedza, bezpieczeństwo i estetyka pracy

Montaż, zmiany i obowiązkowe kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych o których mowa w ust.1 pkt. 1 lit.C, pkt 2, pkt 6 oraz ust 1B mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.

Ustawa z 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne ( DZ.U 2006 Nr. 89 poz.625) 

Strona główna / logo/ elektro-systemy.pl

Instalacje odgromowe

instalacje odgromowe

Instalacje odgromowe można dzielić względem typów na pasywne (tradycyjne) i aktywne. Najpopularniejsze przez lata były instalacje pasywne – wykorzystujące zwody niskie poziome. Wymagały one pokrycia siecią przewodów odprowadzających znacznych połaci dachów – rozciągnięcie ich po kominach i załomach dachowych (kalenicach, narożach i wzdłuż krawędzi szczytowej). W instalacjach tych używa się uziomu otokowego, poprzez opuszczanie przewodów uziemiających z każdej strony budynku, dzięki czemu każdy element mogący być miejscem przywołania pioruna zostaje uziemiony. Instalacje aktywne bazują na zwodach wysokich lub podwyższonych wystających wysoko ponad obiekty budowlane. Mają one działać w taki sposób, aby ściągać powstające wyładowania wprost na głowicę aktywną piorunochronu – przy ich stosowaniu wystarczy tylko jeden przewód odprowadzający. Pomimo przeprowadzonych badań nie udało się dowieść skuteczności rozwiązań aktywnych. W odniesieniu do polskiego i europejskiego prawodawstwa, w przypadku, gdy ochrona odgromowa jest wymagana prawem budowlanym, rozwiązanie aktywne nie może być zastosowane, ponieważ nie spełnia dzisiejszych norm wymaganych przepisami.

ELEKTRO-SYSTEMY.PL