Układy sieci

układy sieci

Układy sieci 

Dla sieci niskiego napięcia do 1kV wyróżnia się następujące układy sieci elektroenergetycznych:

– system TN-C,
– system TN-S,
– system TN-C-S,

– system TT,
– system IT.

Pierwsza litera określa sposób podłączenia punktu neutralnego transformatora z ziemią: – T oznacza podłączenie bezpośrednie punktu neutralnego transformatora z ziemią, – I oznacza izolowanie układu od ziemi albo podłączenie do ziemi przez impedancję.

Druga litera określa sposób podłączenia dostępnych części przewodzących uziemienia urządze- nia – a ziemią:

– T oznacza bezpośrednie połączenie elektryczne urządzenia do ziemi (T – terra – ziemia), – N oznacza bezpośrednie połączenie elektryczne do uziemionego punktu układu sieci zasilającej.
Kolejne litery, jeśli występują, oznaczają występowanie przewodu neutralnego i ochronnego:

S (separate – rozdzielony) oznacza, że funkcja ochrony jest zapewniona przez przewód PE, niezależny od przewodu neutralnego,

C(common-wspólny)oznacza,żewjednymprzewodzie (przewodziePEN)zostałypołączone dwie funkcje: przewodu neutralnego i ochronnego.

Układ TN-C

W układzie sieciowym TN-C punkt neutralny transformatora jest uziemiony, części przewodzące dostępne urządzeń są podłączone z ziemią poprzez sieć zasilającą za pomocą wspólnego przewodu PEN. Należy podkreślić, iż taka instalacja może być zastosowana wyłącznie jeśli przewód PEN ma co najmniej przekrój 10 mm2.

(Uwaga: Układy sieciowe „stare” nie są układami TN-C. Są one obecnie niesklasyfikowane).

page7image8576

Układ TN-S

W układzie sieciowym TN-S punkt neutralny transformatora jest uziemiony, części przewodzące dostępne urządzeń są podłączone z ziemią poprzez przewód PE.

page7image8912

Układ TN-C-S

W układzie sieciowym TN-C-S punkt neutralny transformatora jest uziemiony, części przewodzące dostępne urządzeń są podłączone z ziemią poprzez sieć zasilającą: w części przez wydzielony przewód PE, bliżej transformatora poprzez wspólny przewód PEN.

page7image9248

Układ TT

W układzie sieciowym TT punkt neutralny transformatora jest uziemiony, części przewodzące dostępne urządzeń są podłączone przewodami ochronnymi z uziomami niezależnymi od uziemienia roboczego.

page8image2904

Układ IT

W układzie sieciowym IT punkt neutralny transformatora jest izolowany, części przewodzące dostępne urządzeń są podłączone przewodami ochronnymi z uziomami.

page8image5312

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *